İşlərin və xidmətlərin adı

 • Xüsusi torpaq işləri
 • Beton və dəmir konstruksiyaların quraşdırılması
 • Metal konstruksiyaların quraşdırılması
 • Ağac konstruksiyaların quraşdırılması
 • Fəsad işləri
 • Svay işləri
 • Mühəndis kommunikasiya və şəbəkələrin qurulması işləri
 • Hidrotexniki işləri
 • Yol tikintisi
 • Körpülərin, estakadaların və yol ötürücülərinin tikintisi
 • Xüsusi qurğuların tikintisi və quraşdırılması
 • Hündürlüyü 65 metr və daha çox olan sənaye və mülki obyektlərin tikintisi